لوازم یدکی اره موتوری

جهت یافتن قطعه اره موتوری (اره بنزینی) مورد نیازتان ابتدا یکی از برندهایی که پایین مشاهده میکنید را انتخاب کرده و سپس روی مدل موردنظر کلیک نمایید.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


اره موتوری پاور مکس پرو POWER MAX PRO 5850

اره موتوری پاور مکس پرو POWER MAX PRO 5850

تیغه و زنجیر 50cm ،نوع تیغه و زنجیر OREGON امریکا "0.325 ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موتور: 58CC ،ح..

0 تومان

اره موتوری پاور مکس پرو POWER MAX PRO 4000

اره موتوری پاور مکس پرو POWER MAX PRO 4000

تیغه و زنجیر 35 سانتیمتر،جنس تیغه و زنجیر اورگن OREGON ،جنس کاربراتور: والبرو ژاپن ..

0 تومان

اره موتوری پاور مکس پرو POWER MAX PRO 2500

اره موتوری پاور مکس پرو POWER MAX PRO 2500

تیغه و زنجیر 25 سانتیمتر،جنس تیغه و زنجیر اورگن OREGON ،جنس کاربراتور: والبرو ژاپن ..

0 تومان

اره موتوری ردلاین RED LINE 5800

اره موتوری ردلاین RED LINE 5800

تیغه و زنجیر 50CM ،نوع تیغه و زنجیر RED LINE ردلاین "0.325 ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موتور: 58CC ..

0 تومان

اره موتوری بی ام BM 9950

اره موتوری بی ام BM 9950

تیغه و زنجیر 50CM ،نوع تیغه BM ، نوع زنجیر OREGON امریکا "3/8 ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موتور: 54..

0 تومان

اره موتوری ام بی تی MBT 6200

اره موتوری ام بی تی MBT 6200

تیغه و زنجیر 55cm ،نوع تیغه MBT، نوع زنجیر OREGON امریکا "3/8 ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موتور: 62..

0 تومان

اره موتوری ام بی تی MBT 5800

اره موتوری ام بی تی MBT 5800

تیغه و زنجیر 50cm ،نوع تیغه MBT ،نوع  زنجیر OREGON امریکا "3/8 ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موت..

0 تومان

اره موتوری ام بی تی MBT 4000

اره موتوری ام بی تی MBT 4000

تیغه و زنجیر 40cm ،نوع تیغه و زنجیر اورگن OREGON امریکا ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موتور: 40CC ،حد..

0 تومان

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 880

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 880

تیغه و زنجیر 75cm ،نوع تیغه و زنجیر stihl،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز)،حجم موتور: 121.6CC ،حداکثر برش 75CM ..

0 تومان

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 390

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 390

تیغه و زنجیر 50cm ،نوع تیغه و زنجیر stihl،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز)،حجم موتور: 64.1CC ،حداکثر برش 50CM ،..

0 تومان

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 381

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 381

تیغه و زنجیر 50cm ،نوع تیغه و زنجیر stihl،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز)،حجم موتور: 72.5CC ،حداکثر برش 50CM ،..

0 تومان

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 260

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 260

تیغه و زنجیر 40cm ،نوع تیغه و زنجیر stihl،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار، دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز)،حجم موتور: 50.2CC ،حداکثر برش ..

0 تومان

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 230 تیغه 40cm

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 230 تیغه 40cm

تیغه و زنجیر 40cm ،نوع تیغه و زنجیر stihl،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز)،حجم موتور: 40.2CC ،حداکثر برش 40cm ،..

0 تومان

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 230 تیغه 35cm

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 230 تیغه 35cm

تیغه و زنجیر 35cm ،نوع تیغه و زنجیر stihl،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز)،حجم موتور: 40.2CC ،حداکثر برش 35CM ،..

0 تومان

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 201

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 201

تیغه و زنجیر 35cm،نوع تیغه و زنجیر stihl،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز)،حجم موتور: 35.2CC ،حداکثر برش 35CM ،..

0 تومان

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 180

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 180

تیغه و زنجیر 35cm ،نوع تیغه و زنجیر stihl ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز)،حجم موتور: 31.8CC ،حداکثر برش 35CM..

0 تومان

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 170

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 170

تیغه و زنجیر 30cm ،نوع تیغه و زنجیر stihl ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موتور: 30.1cc ،حداکثر برش 30C..

0 تومان

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 150

اره موتوری اشتیل ام اس STIHL MS 150

تیغه و زنجیر 30cm ،نوع تیغه و زنجیر stihl ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موتور: 23.6cc ،حداکثر برش 30C..

0 تومان

اره موتوری اشتیل STIHL 070

اره موتوری اشتیل STIHL 070

تیغه و زنجیر 75cm ،نوع تیغه و زنجیر stihl،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار، دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز)،حجم موتور: 105.7CC ،حداکثر برش..

0 تومان

اره موتوری اس کا ان SKN 7200

اره موتوری اس کا ان SKN 7200

تیغه و زنجیر 60CM ،نوع تیغه SKN  ، نوع زنجیر OREGON امریکا  ،کاربراتور Walbro ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری ز..

0 تومان

اره موتوری اس کا ان SKN 5800

اره موتوری اس کا ان SKN 5800

تیغه و زنجیر 50CM ،نوع تیغه SKN  ، نوع زنجیر OREGON امریکا "0.325 ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم ..

0 تومان

اره موتوری اس کا ان SKN 5200

اره موتوری اس کا ان SKN 5200

تیغه و زنجیر 50cm ،نوع تیغه SKN ، نوع زنجیر OREGON امریکا "0.325 ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موتور:..

0 تومان

اره موتوری اس کا ان SKN 3200

اره موتوری اس کا ان SKN 3200

تیغه و زنجیر 40cm ،نوع تیغه SKN  ، نوع زنجیر OREGON امریکا "3/8 ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم مو..

0 تومان

اره موتوری اس کا ان SKN 2500

اره موتوری اس کا ان SKN 2500

تیغه و زنجیر 25cm ،نوع تیغه SKN ، نوع زنجیر OREGON امریکا "3/8 ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موتور: 2..

0 تومان

اره موتوری آ اس AS 5200

اره موتوری آ اس AS 5200

تیغه و زنجیر 50cm ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ، دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موتور: 52CC ،حداکثر برش 50CM ،نوع موتور: هوا خن..

0 تومان

اره موتوری آ اس AS 3800

اره موتوری آ اس AS 3800

تیغه و زنجیر 35cm ،سیستم روغنکاری زنجیر بصورت خودکار ،دارای سیستم توقف اضطراری زنجیر (ترمز) ،حجم موتور: 38CC ،حداکثر برش 35CM ،نوع موتور: هوا خنک-دو ز..

0 تومان

نمايش 1 تا 26 از 26 (1 صفحه)